Vintage Journal Courthouse, San Antonio, Texas (Paperback)