Vintage Journal Miami Colonial, Miami, Florida (Paperback)