Vintage Journal Ritz Plaza Hotel, Miami Beach, Florida (Paperback)